Nyheder

Vi leverer ugentlige nyheder om søfragt udvikling samt andre markedsnyheder, som er relevante for ITR kundeprofiler.

 


Søtransport: ITR SCFI U03 UPDATE

19-01-2020

Klik her for at se opdateret historik efter fald på 48 USD per. TEU i fredags(uge 3).

Klik her og se 2019-2020 historik.

 

Søtransport: ITR SCFI U02 UPDATE

13-01-2020

Klik her for at se opdateret historik efter fald på 66 USD per. TEU i fredags(uge 2).

Faldet afslutter 6 uger i træk med prisstigning i indekset.

Ligesom i 2016-2017 årsskiftet hvor raten toppede, falder raten atter igen! Klik her og se 2016-2020 historik.

 

Søtransport: ITR SCFI U01 UPDATE

06-01-2020

Klik her for at se opdateret historik efter stigning på 97 USD per. TEU i fredags(uge 1).

Det er den højeste pris i indeks siden december 2016! Klik her og se 2016-2020 historik.

 

Jubilæum: ITR fejrer 30. års jubilæum

01-01-2020

1. januar 2020 er det 30 år siden, ITR blev etableret. Klik her for at se opslag på LinkedIn.

 

Søtransport: Betaler kunder markedsprisen?

30-12-2019

Klik her for at se sammenligning mellem SCFI rater og kvartalsbaseret kunderater. Begge tal er inkl. pristillæg i USD valuta

Billedet for e seneste 24 måneder viser, at kunder med kvartalspriser betaler ikke ser ud til at få gavn af prisfald i lavsæsoner men betaler en stabil og pris på højde med SCFI rater i højsæson.

ITR anbefaler derfor kunder med kvartalspriser, at de i samarbejde med transportfirmaet for låst deres nuværende rater til SCFI. Der er flere måder at gøre det på, og som ITR kan eksemplificere for kunder, alt efter transportmønster, dvs. model afhænger af hvornår og hvor mange TEU eller CBM, der sendes i 12 mdrs. periode.

Ses bort fra transportmønsteret:

Nogle kunder har låst deres rater til Indeks/SCFI på basis af gennemsnit i forgående periode, hvilket betyder, at pris i lavsæson smitter af på pris i højsæson og omvendt(model 1), mens andre kunder har en direkte rabat på Indeks/SCFI(model 2). En helt 3. kundegruppe har månedsafregning på basis af gennemsnit af pris i indeværende måned i Indeks/SCFI(model 3).

Apropos: Model 1 anvender nogle kunder også på udregning af olietillæg på vejtransport

 

Søtransport: ITR SCFI U52 UPDATE

30-12-2019

Klik her for at se opdateret historik efter stigning på 83 USD per. TEU i fredags(uge 52).

 

Søtransport: ITR SCFI U51 UPDATE

21-12-2019

Klik her for at se opdateret historik efter stigning på 51 USD per. TEU i fredags(uge 51).

Se her desuden afstand til samme pris i samme uger i 2018. Det er tydeligt, at 2019 priserne distancerer sig mere og mere højere end i 2018.

 

Søtransport: ITR SCFI U50 UPDATE

16-12-2019

Klik her for at se opdateret historik efter stigning på 93 USD per. TEU i fredags(uge 50).

 

Generelt: Historisk klimalov er landet - men hvilket arbejde venter forude?

16-12-2019

Klik her for at læse udtalelse fra ITD, tirsdag 10. december 2019. Bemærk især denne sætning fra Carina Christensen, administrerende direktør i ITD: Der skal være en klar sammenhæng mellem den strategi, vi lægger for blandt andet satsning på bestemte drivmidler, køretøjsteknologi og investeringer i infrastruktur frem mod 2030.

ITD er de professionelle transport- og logistikvirksomheders brancheorganisation, og de varetager transport- og logistikbranchens interesser politisk, nationalt og internationalt.

ITR bemærker, at ITD kun har fået til opgave at levere branchens bud på, hvordan landtransportsektoren kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2030 / indgår i Klimapartnerskabet for Landtransport.

Hvem, som får til opgave at levere branchens bud på, hvordan sø- og lufttransportsektorerne kan bidrage, bliver interessant af følge.

Alle sektorer fokuserer på mere miljøvenligt brændstof og teknologiske hjælpemidler tilsammen med fokus på nye transportkorridorer, dvs. infrastrukturer. Og som altid er det spørgsmålet om, hvem som kan og vil bidrage med de økonomiske investeringer, apropos FN's netop overståede klimakonference i Madrid.

Med udsigt til stadige hyppigere klimatiske kriser, forudser ITR, at ændringer i forsyningskæderne også bliver nødvendige, men at de ændringer kommer til at have både hurtigere og positiv effekt på miljøet, dvs. med bl.a. decentralisering af lagre vil transportvolumen mellem kontinenter blive fordelt på færre transporter.

 

Code of conduct(CoC): Kender du til Danske Speditørers lancering af ny Code of Conduct?

16-12-2019

Klik her for at se Danske Speditører CoC, som  blev lanceret i maj 2019.

 

Søtransport: ITR SCFI U49 UPDATE

9-12-2019

Klik her for at se opdateret historik efter stigning på 34 USD per. TEU i fredags(uge 49). I samme uge oplevede transportkunder en prisstigning pga. indførsel af IMO tillæg. Stigning i uge 49 på 4% er stort set magen til procentstigning i både 2017 og 2018, dvs. følger man selve trenden, er der ikke noget nyt at berette.

 

Vejtransport og ekspres: Tøvende erhvervsklima smitter af på fragtprisforhandling

9-12-2019

Trenden er, at transportkunder indgår 2-årsaftaler og uden signifikante prisændringer. En af årsagerne formodes at være, at transportfirmaerne mærker, at deres kunder oplever et tøvende eksportmarked, og som smitter af på prisudviklingen, selv om transportfirmaerne officielt melder prisstigninger ud. Nøgleordet er derfor kontinuitet i samarbejdet med transportkunderne. En anden og ikke uvæsentlig årsag til, at transportfirmaerne tøver, kan være, at mange transportfirmaer har oplevet udskiftning af ellers trofaste medarbejdere, så man ønsker ikke at ”rokke ved båden” pga. ny ”besætning på broen”.

 

OBS! Visse konsulentfirmaer anbefaler deres kunder 2 års prisaftaler og hvor deres honorar baseret på forventet besparelse flere år frem. Der kan derfor også være et økonomisk incitament fra 3. part om længerevarende aftaler.

 

Vejtransport: Lovkrav i Danmark fra den 1. januar 2020 for forsendelser til og i Danmark

9-12-2019

Forhandling af fragtaftaler vedr. varebilkørsel, dvs. lokal budkørsel og national udbringning af pakker pr. 1. januar 2020 påvirkes direkte med pristillæg eller indirekte af lovkrav fra Færdselsstyrelsen, som blev indført allerede i juli 2019.

Klik her og læs om detaljerne på https://www.varebilskrav.dk/ - Det handler om, at varebiler og vogntog med en tilladt totalvægt på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, skal være omfattet af godskørselsloven.

 

Generelt: Skærpede regler til transportdokumentation for momsfritagelse ved eksport til EU

9-12-2019

Nye skærpede regler til transportdokumentation for momsfritagelse ved eksport i EU, er rettet mod transportarrangøren, dvs. transportkunden, og ikke speditøren. 

DASP har udsendt vedhæftet skrivelse til deres medlemmer.

Transportkundernes brancheorganisationer formodes ligeledes at have lavet vejledning til deres medlemmer, og det anbefales, at I som kunder retter henvendelse dertil.

 

Luftfragt: Prisfald på Fuel tillæg på luftfragt ud af Hong Kong blev mindre

9-12-2019

Klik her og se rettet historik. Sidste uge var overskriften om prisfald var stort eller ej. Nu er mindre prisfald, som også samtidig blev antydet, blevet bekræftet. 

 

Søtransport: Nyt i øvrigt

9-12-2019

  • Containerrederiernes udslip af CO2 ligner et kaos af forkerte tal
  • Bimco: Laveste containervækst i flere år kan få betydning for brændstoftillæg
  • Topchef om shippings klimaproblemer: "Lad os være ærlige. Vi er ikke forberedte"

(kilde: Shippingwatch)

 

ITR SCFI U48 UPDATE

2-12-2019

For kun 2. uge i 2019 bryder indeks "loftet" og er højere end pris i samme uge de sidste 2 år. Se her 

Pris på diesel, målt på gennemsnit, ser ud til at blive den højeste siden 2016

2-12-2019

Klik her og se, at Diesel inkl. moms har haft et højt prisniveau i 2019. De viste tal er gennemsnitspris pr. måned. Mandag den 2. december er listepris kr. 11,29, dvs. pris går opad modsat andre år.

Transportfirmaernes udregning af priser på olietillæg på både indenrigs og udenrigs vejtransport baserer sig HELT eller DELVIS på priser som disse. Flere af ITR's kunder har priser på olietillæg hos deres transportfirmaer, som er direkte forbundet(udregningsmæssigt) med disse nøgletal og er derfor højest relevante af monitorere.

 

Fald på pris på Fuel tillæg på luftfragt ud af Hong Kong ?

1-12-2019

Klik her og se historik. December 2019 priser(kilde: Hong Kong Air Cargo) er endnu ikke bekræftet. Fra anden side er disse December rater oplyst: Fuel i dec vil være HKD 1,1/kg for langdistance(long haul) og HKD 0,4/kg for kort distance(short haul).

 

Udvidelse af aftaleperiode for gebyr mekanisme for fragt brændstof(fuel) fra ultimo 2019 til ultimo juni 2022

1-12-2019

Mange kender til, at fuel tillæg ud af Hong Kong er stort set ens blandt fragtselskaber men de færreste ved sikkert ikke, at den gebyr mekaniske, som styres af regeringen for den særlige forvaltnings region Hongkong / Civil Aviation Department(CAD), var planlagt til at udløbe ultimo 2019, men at periode for aftale om gebyr mekaniske er forlænget til 2022. Læs mere

 

ITR SCFI U47 UPDATE

25-11-2019

Mindre fald i indeks i uge 47 men se her, at det er 31. uge i træk, at pris er under 2018 niveau. 

Incoterms 2020 - forventede ændringer

30-09-2019

I forbindelse med at ICC, International Chamber of Commerce, er undervejs med introduktionen af Incoterms 2020, som forventes frigivet sidst på året 2019 inden fejringen af ICCs 100 års jubilæum, vil vi her gøre opmærksom på nogle af de væsentlige ændringer, som der forventes at ske i forhold til Incoterms 2010. Læs mere

Ny kontrakt med IDEMIA

Det er med stolthed, at vi i dag kan annoncere, at vores kunde, IDEMIA, har underskrevet kontrakt med os om et globalt fragtindkøbsprojekt vedrørende luftfragt og sikker transport. LÆS MERE